Hoppa till innehållet
Ropo One™ Connect Ropo One™ Unify Ropo One™ Embed

Ropo One™ Connect

Ropo One Connect transformerar hanteringen av fakturor och effektiviserar betalningsprocessen. Vi samlar fakturaflödet och levererar i önskade distributionskanal. Modulen kan kompletteras med BI-verktyget Ropo OneView. One Connect garanterar transparens och inkluderar kundservice avseende betalningsrelaterade frågor.

Ropo One™ Unify

Unify effektiviserar alla era processer – från fakturadistribution och reskontrahantering till påminnelser och inkasso. Allt i ett enda sammanhängande flöde och plattform. Med Unify får även era slutkunder tillgång till MyRopo för hantering av fakturor och betalningar online, i kombination med personlig kundservice. Modulen kan kompletteras med BI-verktyget OneView.

Ropo One™ Embed

Med Embed får du en helt outsourcad kundreskontra som ökar produktiviteten och minskar kostnaderna. I ett helt sömlöst flöde transformerar vi hela fakturans livscykel, vilket resulterar i ökad effektivitet och kostnadsbesparingar. För fullständig insyn och bevakning av anpassade nyckeltal i realtid kan modulen kompletteras med BI-verktyget OneView. Era slutkunder får även tillgång till betalningstjänsten MyRopo och personlig kundservice.

För att se etiketterna fullständigt, vänd telefonen till liggande riktning.
Service
Ropo One™ Connect
Ropo One™ Unify
Ropo One™ Embed
Dokument- och fakturadistribution
Multikanalsfakturering
Visualiseringar
Arkiv
Reskontrahantering
Bevakning av betalningar
Bokning av betalningar och allokering av oplacerade betalningar
Hantering av återbetalning vid överbetalning
Hantering av krediteringar och återbetalningar
Bokföring
Kundtjänst för slutkund
Betalningsrådgivning
Kundtjänst för slutkund och inkassoärenden
Påminnelse- och inkasso
Ropo OneView
Fakturadistribution- och kravhanteringsprocesser
Faktura- och intäktsprognos