Hoppa till innehållet

Klagomål

Om du är missnöjd över hur vi har hanterat ditt ärenda kan du höra av dig till oss. Vi ber dig att i första hand kontakta din handläggare eller vår kundservice för att reda ut eventuella frågor eller missförstånd. Om du fortsatt inte är nöjd kan du kontakta vår klagomålansvarig.

Kontaka kundservice

Ropo AB
Box 114 82
404 30 Göteborg

Telefon: 010-174 01 90

Klagomålsansvarig hos Ropo

Om du efter framfört klagomål fortfarande inte är nöjd med det besked du erhållit kan du i stället vända dig till klagomålsansvarig som på begäran kommer att pröva ditt ärende och granska handläggningen och fattade beslut i ärendet. Klagomål som önskas prövade av klagomålsansvarig lämnas skriftligen via brev eller e-post: klagomal@ropo.com.

För en skyndsam handläggning och återkoppling är det viktigt att du tydligt och i detalj beskriver vad som hänt. Försök att vara så konkret som möjligt och lämna alltid följande uppgifter:

  • Dina kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och e-postadress).
  • Ditt ärendenummer om klagomålet rör ett specifikt ärende hos Ropo.
  • Anledningen till att du är missnöjd och på vilket sätt du anser att Ropo agerat fel eller brustit i sin hantering.
  • När händelsen inträffade och på vilket sätt du hade kontakt med oss (brev, telefon, e-post).

Kontakt klagomålsansvarig

Ropo AB
Att: Patrik Mulet
Box 6125
102 32 Stockholm

klagomal@ropo.com