Hoppa till innehållet

Terveystalo

Finlands största företag inom hälsovårdssektorn, Terveystalo, anförtror moderniseringen av hanteringen av fakturans livscykel till Ropo Capitals inhemska kompetens. Ropo Capital utsågs till partner vid Terveystalos upphandling, där branschens största tjänsteleverantörer deltog. Det är Ropo Capitals största kund inom hälsovårdssektorn.

För Terveystalo, som vuxit till ledande aktör inom den finländska hälsovårdssektorn, är det viktigt att ligga i utvecklingens framkant och dra nytta av ny teknik, inte bara vid tjänsteproduktionen utan även vid optimeringen av koncernens interna processer. Genom upphandling av de delar som avser ekonomiadministrationen ville man försäkra sig om att man använde de lösningar om bäst stödjer hälsovårdskoncernens affärsverksamhet, både faktureringen och hanteringen av kundfordringar samt rapporteringen av hela processen.

– Med hjälp av sin nya avtalspartner vill Terveystalo utveckla koncernens ekonomiska processer ytterligare och fästa särskild uppmärksamhet vid de delområden som kan förbättra transparensen och uppföljningsbarheten. Ropo urskilde sig bland annat genom sitt heltäckande rapporteringsverktyg och sin innovativa prissättningsmodell. Ropo kunde erbjuda oss den totalekonomiskt bästa lösningen, berättar Terveystalos ekonomichef Ilkka Laurila.

Effektivitet och kvalitetsfördelar

Den tjänstehelhet som Ropo Capital skräddarsytt åt Terveystalo är baserad på automatiseringar och omfattande digitaliseringar. De främsta fördelarna med digitaliseringen av processen med fakturans livscykel är effektiviteten och kvalitetsfördelarna samt möjligheten till automatiserad rapportering.

– Vår målsättning är att alltid skapa en konkurrenskraftig helhetslösning som ger mervärde för kunden. Våra konkurrensfördelar är starkt teknikkunnande och effektiv digitalisering av processer. Vi är starka i de branscher där faktureringens totalprocess inkluderar mycket skräddarsydda lösningar och andra specialkrav, berättar Mikko Uotinen, kundansvarig på Ropo Capital.

Utmanarens ställning påverkar

Hela hanteringen av Terveystalos kundfordringar övertogs av Ropo Capital i början av 2016. Den omfattande driftsättningen sköttes snabbt – den skräddarsydda helheten lanserades och infördes hos Terveystalo enligt en stram tidsplan.

– Den snabba driftsättningen som genomfördes enligt överenskommen plan var ett starkt exempel på Ropos servicelöfte och hantering av processerna. Driftsättningsfasen hölls inom fastställd tidsram och blev färdig i enlighet med avtalet, berömmer Laurila.

Terveystalo med sin starka tillväxtstrategi upplevde att Ropo Capital som konkurrerade som teknisk föregångare var rätt partner bland annat tack vare företagets status som utmanare. Ropo Capital förlitar sig på sin egen inhemska programproduktion och skakar om branschen med sin starka IT-kompetens.

– Vi ser att Ropo, som agerar som utmanare på marknaden, har samma hunger att växa och utvecklas som vi på Terveystalo. För vår del är det bästa läget när tjänsteleverantören vill bevisa sin kompetens. Starka IT-processer är också tydliga fördelar, kommenterar Laurila.

Hälsovårdssektorn blir ett nytt målområde

I sin storleksklass är Terveystalo den största av Ropo Capitals kunder inom hälsovårdssektorn. Terveystalo är Finlands ledande producent av hälsovårdstjänster och svarar för en halv miljon finländares företagshälsovård, och hanterar allt som allt för cirka tio procent av alla årliga läkarbesök i Finland. 2015 hade koncernen över 4 miljoner patientbesök och över 2,5 miljoner läkarbesök.

– Terveystalo är en betydande referens för oss och en viktig öppning in i hälsovårdssektorn. Vi har den kompetens som krävs för sektorns särdrag och vårt tjänstekoncept mångfaldigas effektivt till organisationer i olika storlekar. Inom de närmaste åren förväntar vi oss stor tillväxt inom hälsovårdssektorn, kommenterar Uotinen vid Ropo Capital.

– De fördelar som tjänstelösningarna för hälsovårdssektorn ger är automatiserad hantering av fakturans livscykel och resursbesparingar, snabbare cirkulation av kundfordringar samt en gemensam process från fakturering och reskontrahantering till betalningsövervakning och inkasso, konkretiserar Uotinen.

Faktureringsvolymerna på uppgång

Terveystalo är ett ungt företag jämfört med många av sina konkurrenter. Utvecklingen till Finlands ledande aktör inom hälsovårdssektorn har skett under 2000-talet, på femton år. Koncernen har vuxit till följd av flera företagsförvärv, och till följd av det har även bolagets tjänsteutbud utvidgats. Nu riktar man in sig på tjänster inom munhälsa och målsättningen är att skapa Finlands första verkligt rikstäckande kedja tandläkarmottagningar.

Oorganisk tillväxt har uppmärksammats även i Ropo Capitals och Terveystalos partnerskap. I hälsovårdsjättens historik finns över 130 företagsförvärv och förvärv planeras även i framtiden. I och med koncernens tillväxt kommer även de materialvolymer som Ropo Capital hanterar att öka betydligt.

– Vår avsikt är att förenhetliga verksamhetsmodellerna i de företag som ingår i Terveystalo-koncernen. Målsättningen är att samarbetet mellan oss och Ropo fungera så bra att vi problemfritt kan införliva även nya organisationsområden i Ropos tjänster. Förenhetligandet av processerna utökar självklart samarbetet mellan Ropo och Terveystalo, konstaterar Laurila.

Terveystalo och Ropo Capital har förbundit sig till ett långvarigt samarbete, som stöder Terveystalos tillväxt och konkurrenskraft på marknaden för privata hälsovårdstjänster.

Terveystalo är Finlands största nätverk av hälsovårdstjänster. Vi erbjuder mångsidiga hälsovårds-, företagshälsovårds-, sjukvårds- och undersökningstjänster på närmare 170 verksamhetsställen runt om i Finland. Våra kunder är i huvudsak privatpersoner, företag och föreningar, försäkringsbolag samt offentliga sektorn. Vi är en av de 15 största arbetsgivarna i Finland med närmare 6 500 anställda yrkesverksamma inom vården. Som Finlands ledande rikstäckande producent av företagshälsovårdstjänster svarar vi för företagshälsovård för en halv miljon finländare. www.terveystalo.com

Mer information:

Mikko Uotinen

kundansvarig, Ropo

Send a message Call
  • Hälso- och sjukvård
  • Hantering av kundfordringar
  • kundberättelse
  • netposti
  • referenser
  • samarbetsnyheter
  • terveystalo