Hoppa till innehållet

SLP Kustannus

SLP Kustannus, ett dotterbolag till Suomalainen Lehtipaino Oy och den nya ägaren av Alma Medias tryckförlagsverksamhet i Kajanaland, lägger ut sina fakturerings- och betalningskontrollprocesser till finska Ropo Capital. Tjänstelösningen baseras på digitalisering och automatisering och förväntas stödja bolagets tillväxtstrategi, generera resursbesparingar och förbättra lönsamheten.

SLP Kustannus publicerar Kainuun Sanomat och flera andra tidningar i norra Finland. Som en del av den operativa omstruktureringen kommer de att lägga ut sin fakturering, reskontra och betalningskontroll till Ropo Capital, ett finskt företag specialiserat på ekonomihanteringstjänster.

Företaget skickar cirka 100 000 abonnemangs- och annonsfakturor om året, vilka alla kommer att behandlas via Ropo Capitals Ropo 24 system.

– Ropo Capital stod ut från sina konkurrenter för sin prissättningsmodell, vilken ur köparens perspektiv är mycket tydlig och säker. Alla kostnader listades i erbjudandet och köpet gjordes enkelt. Det faktum att installationsfasen inte medförde några extra kostnader för oss var också en bidragande faktor. Hela kostnadsstrukturen har varit tydlig från början, säger Erkki Heikkilä, publiceringschef på SLP Kustannus.

– Vi talar om ett omfattande samarbete, som omfattar integration av övervakningsprocessen för fakturering och betalningar med prenumerationshantering, annonsförsäljning och redovisning. Manuellt arbete har reducerats till ett minimum och dataöverföringen är i hög grad automatiserad. Det nya systemet kommer att minska våra kostnader avsevärt och är en viktig del av vår tillväxtstrategi, säger Heikkilä.

Ny faktureringsprocess på två månader

Som ett dotterbolag till Suomalainen Lehtipaino, är SLP Kustannus bundna av avtalet mellan Suomalainen Lehtipaino och Alma Media, enligt vilket Suomalainen Lehtipaino som en grupp ansvarar för hela produktionskedjan av dess tryckta media från publicering till tryckning och distribution. På grund av dessa förändringar måste utläggningen göras snabbt och hela prenumerationsfaktureringskedjan reformeras.

– Hela processen från abonnemang till fakturering blev helt omstrukturerad på två månader. Deadline och samarbete mellan olika aktörer utgjorde de största utmaningarna. Det var viktigt att få de olika systemen att arbeta effektivt tillsammans. Ropo Capital var redo för utmaningen, och vi är mycket nöjda med utvecklingen av projektet, kommenterar Heikkilä.

Snabb implementering stöddes av Ropo Capitals erfarenhet av omfattande lösningar skräddarsydda för media- och publikationsbranschen samt dess programvarupartnerskap med Jaicom Oy, ett företag som ansvarar för SLP Kustannus abonnemangssystem och Anygraaf ansvarig för SLP Kustannus annonshanteringssystem. Ropo Capital och dess partners har realiserat liknande lösningar för Fokus Media och Joutsen Media, bland andra.

– Hela förlagsbranschen är i en övergångsfas. Vi finner segmentet mycket intressant och kommer att fortsätta våra investeringar där. Vi har ett tjänstepaket färdig att använda, som tar hänsyn till specifika egenskaper och utmaningar inom sektorn. Automatisering är hörnstenarna i vår lösning, säger Mikko Uotinen, kundansvarig på Ropo Capital.

Helhetslösningar ochautomatiseringar av faktureringsprocessen som kombinerar de olika delarna av den ekonomiska hanteringen är Ropo Capitals kärnverksamhet. Det är möjligt att producera digitala tjänstelösningar som fungerar sömlöst med olika fakturerings-, affärs- och ekonomisystem. Lösningarna minimerar manuellt arbete i samband med fakturering och reskontra, förbättrar användningen av resurser, ökar lönsamheten genom att generera kostnadsbesparingar och påskynda indrivning av kundfordringar.

Suomalainen Lehtipaino Oy är ett familjeägt företag baserat i Kajanaland, Finland. Koncernen sysselsätter cirka 150 personer i förlagsverksamhet rörande tryckta medier och tidningstryckeri och distribution. SLP Kustannus, ett dotterbolag till Suomalainen Lehtipaino Oy, publicerar den regionala tidningen Kainuun Sanomat; gratistidningen Koti-Kajana; och Ylä-Kainuu, lokaltidningarna Kuhmolainen och Sotkamo-lehti. www.suomalainenlehtipaino.fi

Ytterligare information:

Mikko Uotinen

kundansvarig, Ropo

Send a message Call

Erkki Heikkilä

publiceringschef, SLP Kustannus Oy

Send a message Call
 • Hantering av kundfordringar
 • Kainuun Sanomat
 • kundberättalse
 • media
 • referenser
 • samarbetsnyheter
 • SLP Kustannus
 • Suomalainen Lehtipaino
 • Tjänst för fakturans livscykel
 • Utgivning
 • Utskick av fakturor