Hoppa till innehållet

Östra Savolax sjukvårdsdistrikt

Östra Savolax sjukvårdsdistrikt

För Östra Savolax sjukvårdsdistrikt, har utrullningen av Ropo Capitals fakturerings-, reskontra- och betalningsövervakningstjänster medfört stora besparingar och underlättat övergångar till pension.

När Östra Savolax sjukvårdsdistrikt startade sitt samarbete med Ropo Capital var flera anställda i reskontraavdelningen på väg att gå i pension, och det var stort tryck på att göra besparingar. Inkasso hade redan lagts ut, men förutom det fanns inga datoriserade system eller automatisering.

På grund av pensioneringarna var det nödvändigt att förnya processerna i ekonomisk förvaltning och hitta en partner som inte bara skulle hantera inkasso utan också skriva ut och skicka fakturor och hantera reskontra- och betalningsövervakning.

– Övergången till Ropo Capitals tjänst var så smidig att utarbetandet av anbudsinfordran var faktiskt den svåraste delen av processen. Men eftersom anbudsinfordran var så detaljerad var det lätt att jämföra de olika tjänsteleverantörerna och granska punkt för punkt hur de planerade att genomföra projektet. I Ropos fall verkade hela processen väldigt mycket under kontroll och det blev snart tydligt att bland de tillgängliga tjänsteleverantörerna var det den mest tillförlitliga, säger Pekka Martikainen, ekonomichef vid Östra Savolax sjukvårdsdistrikt.

Minimera rutinarbete i kundfordringar

Östra Savolax sjukvårdsdistrikt hanterar alla patientavgifter genom faktura. Vårdcentraler accepterar inte kontant betalning. Före Ropo Capitals tjänster var det ett heltidsjobb för två att hantera reskontra. Nu tar Ropo Capital hand om hela reskontra och betalningsövervakningen från utskick av fakturorna till inkasso.

– Ropos reskontratjänst har minimerat mängden rutinarbete i kundfordringar. Detta har lett till betydande besparingar och tillät oss att omfördela personalresurser. Det finns inga nya medarbetare inom fakturering, men tre har gått i pension från avdelningen. Portokostnaderna har också minskat betydligt, tillägger Martikainen.

– Ropos faktureringstjänst är till stor del automatiserad och av hög kvalitet. Fördelar kan beräknas i euro eller i omfördelning av värdefulla resurser. Faktiska årliga besparingar uppgår till EUR 80.000-120.000. Allt som allt, är vi mycket nöjda med tjänsterna. Fördelarna med utläggningen var omedelbara och vi uppskattar också hur Ropos experter förklarade tjänsterna och möjliga lösningar. Baserat på de förslag som lagts fram har vi kunnat förbättra vår verksamhet på ett betydande sätt, säger Martikainen.

Ytterligare information:

Mikko Uotinen

kundansvarig, Ropo

Send a message Call
  • Hälso- och sjukvård
  • Hantering av kundfordringar
  • kundberättelse
  • Östra Savolax sjukvårdsdistrikt
  • referenser
  • samarbetsnyheter
  • Tjänst för fakturans livscykel
  • Utskick av fakturor