Hoppa till innehållet

Etelä-Savon Energia Oy

Etelä-Savon Energia Oy förnyar sina faktureringsfunktioner: Ropo Capital, med vars hjälp energibolaget utökar sin kundtjänst i anslutning till betalningar och stärker kvaliteten i sin faktureringsprocess.

Etelä-Savon Energia och Ropo Capital har slutit ett omfattande tjänsteavtal enligt vilket utskick av fakturor från Etelä-Savon Energias fakturor till bolagets kunder, betalningsrådgivning och kundreskontra läggs ut till Ropo Capital, som specialiserat sig på fakturerings- och betalningsövervakningstjänster. I och med det nya avtalet stärker Etelä-Savon Energia kvaliteten i sin faktureringsprocess och säkerställer effektivare cirkulation av kundfordringarna. Samtidigt utökar bolaget kundtjänsttiderna till vardagkvällar och lördagar, när Ropo Capital sköter kundtjänsten för fakturabetalningar från och med början av 2016.

– Etelä-Savon Energia skickar årligen ut upp till 180 000 fakturor till sina kunder via olika kanaler och faktureringsprocessen måste vara mycket smidig, vilket innebär absolut felfria fakturor och exakta leveranstidplaner. Med det nya tjänsteavtalet gör vi små besparingar jämfört med nuvarande kostnadsnivå, men den största nyttan ligger i betalningseffektiviteten och utökningen av kundtjänsten, konstaterar Etelä-Savon Energia Oy:s försäljnings- och marknadschef Jari Nykänen.

– För oss är det mycket viktigt att processerna i anslutning till kundtjänsten fungerar i enlighet med vårt kvalitetssystem. Även faktureringsprocessen i energibranschen är mycket strukturerad och exakt fastställd. Med de nya rutinerna som Ropo Capital inför får vi osäkerheterna kring utskick av fakturor och kvalitetsproblemen korrigerade till den höga kvalitet som krävs, poängterar Nykänen.

Kundfordringarnas flöde snabbas upp

Enligt Ropo Capitals kundansvarige Mikko Uotinen har företaget gjort stora satsningar på teknik och automatiserade tjänster, så att kunderna får ta del av alla de fördelar som digitaliseringen medför i effektivitet och hög kvalitet. Genom att minska onödiga integreringar och mellanfaser i faktureringsprocessen blir flödet i kundens kundfordringar upp till 20 % snabbare och antalet fel minskar.

– Fakturering, hantering av kundfordringar och kundtjänst i anslutning till betalningar är inga separata processer utan en helhet där vi försöker mäta och effektivisera fakturahanteringen, från utskick av fakturor till dess att pengarna har mottagits. Det hör inte till kundens kärnverksamhet att komma fram till den här helheten: Ropos uppgift är att ändamålsenligt utveckla faktureringsprocessen så att kunden dra nytta av kostnadsbesparingarna och rikta sina resurser effektivare på sin kärnverksamhet. Vi producerar en faktureringshelhet åt vår kund, där fakturan går så snabbt som möjligt från beställningen till kassan, betonar Uotinen.

Enligt Uotinen har Ropo Capital satsat stort även på öppenhet i prissättningen av tjänsterna, så att kunden tydligt ser hur mycket helheten kostar. Då blir till exempel budgetering och prisjämförelser mellan olika tjänsteleverantörer enklare.

Utöver den totalekonomiska biten är även de gemensamma värderingarna viktiga. Enligt Jari Nykänen vid Etelä-Savon Energia har den inhemska kompetensen och ansvarigheten värderats högt vid valet av en ny avtalspart.

– Inhemskt är mycket viktigt för oss vid köp av tjänster. Vi värdesätter särskilt den lokala förankringen, konstaterar Nykänen.


Etelä-Savon Energia (ESE) är en energikoncern som ägs av S:t Michels stad. Koncernen är föregångare inom miljövänliga Ekoteko-energiprodukter och har cirka 25 000 elkunder och 2 350 fjärrvärmekunder. 2014 uppgick koncernens omsättning till cirka 53 milj. euro personalstyrkan i Finland uppgick till närmare 100. www.ese.fi

Mer information:

Mikko Uotinen

kundansvarig, Ropo

Send a message Call
  • Arkivering
  • Energisektorn
  • Etelä-Savon Energia
  • Hantering av kundfordringar
  • kundberättelse
  • referenser
  • samarbetsnyheter
  • Tjänst för fakturans livscykel
  • Utskick av fakturor