Hoppa till innehållet

Attendo

Hälso- och vårdleverantören Attendo har anlitat Ropo Capital för att hantera sin fakturering och sina kundfordringar. Ropo Capitals tjänster löser de utmaningar Attendo upplevt när det gäller med inkasso och erbjuder flera verktyg för övervakning av kundfordringar i realtid.

Genom att anlita Ropo Capital kan man arbeta med att förbättra inkassoprocessen och göra betalningskontroller till en integrerad del av faktureringen. Den lösning som utformats för Attendo inkluderar utskick av fakturor, hantering av kundfordringar, utredning av oklara betalningar och inkasso. Ropo Capital är dessutom ansvarig för fakturabetalningsrelaterad kundservice.

”Allt föll på plats för oss. Priset var konkurrenskraftigt och vi fick våra problem i processerna lösta, betalningskontroller och inkasso är nu en integrerad del av vår fakturering. Alla faktureringsrelaterade processer har byggts om, automatiserats och testats. För oss är detta en stor, positiv förändring, vilket också innebär besparingar”, säger Merja Saurus, ekonomichef på Attendo.

”Den här förändringen var riktigt enkel för oss och hela processen var otroligt smärtfri. Jag är extremt nöjd med Ropo Capitals kunnande och engagemang”, fortsätter Saurus.
Attendo är den största leverantören av vård och omsorg i Norden, med mer än 20 000 anställda på över 500 anläggningar i hela Norden och en omsättning cirka 12 miljarder kronor . Ropo Capital har ansvarat för Attendos fakturering sedan mars 2017.

”Samarbetet med Ropo vässar vår verksamhet ytterligare. Den största skillnaden är att vi inte längre behöver oroa oss för kontrollerna av betalningar själva, det är en fråga om att hantera kassaflöden effektivt. Med en stor mängd privatkunder är det viktigt att reagera på förfallna fakturor snabbt och ha en etablerad automatiserad process. När det gäller kommunala kunder, där beloppen ofta är stora, är det viktigt att säkra att betalningar sker i tid för att inte försämra kassaflödet. Effektivitet och snabbhet spelar en viktig roll”, påpekar Saurus.

BI-rapportering stöder verksamheten

Attendo är en av de första kunderna som använder Ropo Capitals tjänster inom fakturans livscykel och som även inkluderat Ropo Capitals BI-rapporteringstjänst. Tjänsten är ett verktyg för övervakning av kundfordringar och kassaflöde speciellt framtaget för ledningen. Genom verktyget kan användaren följa utestående belopp för obetalda fakturor i realtid, deras status och när fordringarna förväntas bli betalda. Tjänsten är en del av Ropo 24.

”Affärsområdescheferna kan följa situationen i realtid och därmed svara på kundförfrågningar snabbare än tidigare. Förr i tiden var det nästan omöjligt att ta fram sådan information för de olika affärsenheterna. Detta bidrar också till att förbättra kundupplevelsen”, säger Saurus.

”Tidigare var vi tvungna att ta fram utestående balanser för en grupp företag i taget och sedan beräkna den totala summan för utestående kundfordringar i excel. Nu hanteras detta i realtid genom övervakning via Ropo 24, och tack vare den nya BI-tjänsten är finansiella data bättre inbäddade i den dagliga verksamheten”, berömmer Saurus.

Henry Pärssinen, kundansvarig på Ropo Capital, anser att övervakning i realtidslösningar kommer att bli allt viktigare i framtiden.

”En digitaliserad faktureringsprocess är effektiv och optimerar cykeln för den utestående fordran. Utöver ett effektivt faktureringssystem, kan företag utnyttja kunddata härledda från fakturering på ett mer aktivt sätt. Realtidsövervakning möjliggör snabbare svar och bättre kundförståelse. Det är en viktig aspekt av ett företags konkurrenskraft”, säger Pärssinen.

Attendo är den största vård och omsorgsleverantören i Norden. Företaget grundades 1985. Attendo tillhandahåller tjänster inom omsorg för äldre, funktionshindrade, rehabilitering för psykiatriska patienter och människor eller familjer som behöver hjälp. Attendo har mer än 20.000 anställda på över 500 anläggningar på fler än 200 platser i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.fi. www.attendo.fi.

Ytterligare information:

Henry Pärssinen

kundansvarig, Ropo

Send a message Call

Merja Saurus

ekonomichef, Attendo

Send a message
  • Attendo
  • BI-analys
  • Fakturering
  • Hälso- och sjukvård
  • Hantering av kundfordringar
  • kundberättelse
  • referenser
  • Ropo 24
  • samarbetsnyheter
  • Tjänst för fakturans livscykel