Hoppa till innehållet

Vanliga frågor

Varför har jag fått ett inkassokrav?

Du har fått ett inkassokrav på grund av en obetald faktura. Kravet kommer från Ropo, som har fått i uppdrag att driva in den obetalda fakturan. Därför kommer inkassokravet från oss och inte från det ursprungliga företaget som skickade fakturan. Det är bra att känna till att företag inte är skyldiga att skicka en påminnelse innan de skickar ett inkassokrav.

Varför fick jag ingen påminnelse innan ett inkassokrav?

Företag skickar inte alltid ut påminnelser om en obetald faktura innan ett inkassokrav skickas.

Hur betalar jag?

All information du behöver för att betala finns på den avi du fått från oss. Totalsumman ska betalas till det bank-/plusgiro som anges på fakturan. Glöm inte att ange OCR-numret. Du kan hantera och se alla dina ärenden genom att logga in på MyRopo eller Mina Sidor med ditt BankID.

Vad ska jag göra om jag inte kan betala?

Om du inte kan betala ditt inkassokrav innan förfallodatum bör du omedelbart kontakta oss via Mina Sidor eller MyRopo. Läs mer här om hur du hanterar dina betalningar.

Vi är måna om att hjälpa dig att betala av din skuld och är vana vid att skapa flexibla lösningar och avbetalningsplaner. I vissa fall räcker det med att flytta fram kravets förfallodatum några dagar och i andra fall krävs en mer utarbetad plan för din betalning. Det går nästan alltid att hitta en lösning, så hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Hur sätter jag upp en avbetalningsplan?

Vi är måna om att hjälpa dig att betala din skuld. Om du inte har möjlighet att betala ditt inkassokrav innan förfallodatumet, hör av dig till oss. Vi kan hjälpa dig att se över en amorteringsplan.


Logga in på MyRopo eller Mina Sidor med ditt BankID för att komma i kontakt med oss.

Hur vet jag att min betalning kommit fram?

Genom att logga in på MyRopo eller Mina Sidor med ditt BankID kan du se om din betalning kommit fram. Betalar du via banken tar det oftast 1-3 vardagar. Med Swish ser vi din betalning direkt. Om din betalning inte har registerats hos oss efter tre vardagar är det viktigt att du kontaktar oss.

Vad är det för skillnad på en påminnelse och ett inkassokrav?

En påminnelse får du om en faktura inte betalats i tid. Ett inkassokrav får du om fakturan inte är betald trots eventuella påminnelser. Att skicka ut en påminnelse är inte ett krav eller standard. Du kan få ett inkassokrav utan att först ha fått en påminnelse.

Är förfallodag samma sak som betalningsdag?

Nej. Förfallodag är det datum som pengarna ska ha nått mottagaren. Betalningsdag är den dag du betalar fakturan. Ta för vana att betala dina fakturor några dagar innan förfallodatumet, eftersom det kan ta några dagar för pengarna att nå mottagren.

Varför hittar jag inte mitt ärende när jag loggar in?


Du kan antigen logga in på MyRopo eller Mina Sidor för att hantera ditt ärende. I brevet från oss hänvisas du till en av portalerna. Detta beror på vilket typ av ärende det gäller. Om du inte hittar ditt ärende i en av portalerna du loggat in i, testa den andra. Läs mer om hur du hanterar dina betalningar.

När får man en betalningsanmärkning?

En vanlig missuppfattning är att man får en betalningsanmärkning i samband med ett inkassokrav. Det stämmer inte. Det finns ingen exakt tid för när en betalningsanmärkning skapas, det varierar från fall till fall. En tumregel är dock att ärendet ska ha gått till Kronofogden eller annan myndighet innan det klassas som en betalningsanmärkning.

Vad betyder inkassokostnad?

På ett inkassokrav till dig som privatperson anges en inkassokostnad på 180 kronor. Det är en lagstadgad avgift och inget som vi på Ropo kan påverka.

Varför tar Ropo ut en administrativ avgift i samband med återbetalning?

Vid återbetalning i samband med felaktigt inbetalt belopp tar vi ut en administrativ avgift på 95 kronor. Detta är enligt branschpraxis och beror på administrativ hantering.

Varför läggs det på ränta?

Om du inte betalar din faktura i tid tillkommer en dröjsmålsränta. Räntan är antigen avtalad eller lagstagdad referensränta.

Kan jag hantera en närståendes ärende?

Vi lyder under GDPR, Inkassolagen och god inkassosed. Det innebär att vi inte kan delge information om ärendet inte gäller dig. För att hantera någon annans ärende behöver ni skriva en fullmakt, eller kontakta oss tillsammans.

Vad är betalningsansvar?

Betalningsansvar innebär att du har ett ansvar att betala en faktura. Din skyldighet att betala påverkas inte av om du fått fakturan i tid eller inte. Det är ditt egna ansvar att efterfråga en faktura i god tid om du inte mottagit den.