Hoppa till innehållet

Årets första kundundersökning visar på mycket nöjda kunder

Att våra kunder är nöjda är vår högsta prioritet. För att säkerställa att våra tjänster och service möter förväntningar genomför vi kundundersökningar två gånger per år. Undersökningarna utvärderas enligt NPS-skalan (Net Promoter Score), som är ett etablerat verktyg för att mäta kundnöjdhet. Undersökningarna genomförs i hela koncernen – och nu är årets första resultat publicerat! 

Kort om undersökningen 

Undersökningen genomfördes under två veckor i maj, med totalt 343 deltagande kunder från hela koncernen. Kärnan i undersökningen var frågan ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Ropo?”, som kompletterades med möjligheten att lämna ett öppet svar. 

Så mäts och utvärderas NPS-skalan 

Deltagarna svarar på påståenden på en skala mellan 1 och 10. Skalan beskrivs enligt följande: 

  • 9-10: Förespråkare: Du är en nöjd kund och kan rekommendera oss till andra. 
  • 7-8: Passiva: Du har en neutral inställning, men är överlag nöjd. 
  • 1-6: Kritiker: Du är inte helt nöjd och har förbättringspunkter. 

Resultaten sammanfattas och presenteras på en skala från -100 till +100. En poäng runt 30 brukar värderas till mycket bra, runt 50 poäng anses vara ett utmärkt resultat, och når du över 70 är det exceptionellt bra. 

Resultat: +59 poäng 

Vi är stolta över att kunna presentera vårt koncerntresultat på +59 poäng, vilket tydligt visar på mycket nöjda kunder över hela koncernen. De öppna svar vi får in hjälper oss att ytterligare förfina våra tjänster och service. Vi strävar ständigt efter att höja vår poäng och därmed skapa ännu bättre upplevelser för våra kunder. 

Vi vill rikta ett stort tack till alla kunder som deltog i undersökningen och som ständigt hjälper oss på Ropo att bli ännu bättre.