Hoppa till innehållet

Nöjda kunder – NPS-resultat 42

 

NPS-undersökningen bland våra kunder är en av våra viktigaste indikatorer vi har för att mäta hur våra kunder uppfattar oss och genomförs två gånger per år. Målgruppen för undersökningen var beslutsfattare hos våra kunder.

Enligt undersökningen är kunderna särskilt nöjda med kompetent och sakkunnig service och ett lyhört samarbete. Förmågan att reagera snabbt och lösningsorienterat fick också beröm. NPS-undersökningen ber dig också att uppskatta hur sannolikt det är att respondenten skulle rekommendera vår tjänst till en vän/kollega.

Vad är NPS?

NPS står för Net Promoter Score och är ett mätverktyg som har blivit ett av de vanligaste för att mäta kundnöjdhet och kundlojalitet. Resultatet används för att upptäcka eventuella problemområden och således förbättra kundnöjdheten. NPS är en skala som går mellan -100 till +100, där respondenten erbjuds en skala 0 till 10, på hur sannolikt det är att de skulle rekommendera företaget som utvärderas, där 0-6 anses vara kritiker, 7-8 är passiva och 9-10 är förespråkare. NPS-resultatet beräknas genom att ta antal förespråkare och subtrahera med antal kritiker.

En poäng runt 30 brukar värderas till mycket bra, runt 50 poäng anses vara ett utmärkt resultat, och når du över 70 är det exceptionellt bra. Vi är därför mycket stolta över att vår NPS landade på +42 poäng.

Vi kommer löpande att göra dessa undersökningar för att få feedback från våra kunder om hur vi kan förbättra våra tjänster, och som en pulsmätare på hur nöjda våra kunder är. Vi nöjer oss alltså inte med 42 poäng utan vill konstant utvecklas och utmanas varje dag för att skapa extraordinära kundupplevelser.

Vi har i samma undersökning även bett om och fått annan feedback som vi tar med oss internt samt i vårt kontinuerliga arbete med att utveckla våra tjänster.